PROJECTS | |  TILLÅTANDE OASER
TILLÅTANDE OASER

Tillåtande Oaser är en “Research Study” för Göteborg. Hur kan vi tänka annorlunda i tidiga skeden vid planeringen av vår stad. BL har genomfört en undersökande studie och besökt projekt i Eindhoven, Helsingfors, Köpenhamn, London, Berlin och Barcelona. Uppdraget är ett samarbete mellan ADA, Fastighetskontoret i Göteborg och Älvstranden Utveckling AB. Projektet är en del av Göteborgs 400 års jubileum. Läs mer på: http://www.adasweden.se/nyheter/aktiviteter/the-grand-tour/

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInEmail to someonePrint this page