PROJECTS | |  HSB Tillsammans
HSB Tillsammans

Kvarteret Umbra är del av andra fasen i utbyggnaden av Kvillebäcken på Hisingen i Göteborg. Projektet, med mottot ”Tillsammans”, syftar till att skapa en plattform för hållbara livsstilar genom en serie rumsliga innovationer. Projektet är uppdelat i två volymer där alla har tillgång till solvända terrasser. Re-cykel är en enhet i varje lägenhet med plats för återvinning och cykelparkering. Lägenheterna sammanfaller i ”Träffen” en gemensamhetslokal i markplan med vardagsfunktioner och extra tilltagen i yta med en loungekaraktär. Intill ligger fixerian som är stadsbons motsvarighet till förortsbons hemmagarage. En öppen social gård länkar kvarteret till omgivade park och stadsbebyggelse.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInEmail to someonePrint this page