PROJECTS | |  HOMELESS
HOMELESS

Homeless is an exhibition about homelessness at Göteborgs stadsmuseum.

Göteborgs Stadsmuséeum ordnade en utställning om hemlöshet 2008. Uppdraget utfördes tillsammans med AD Nicklas Hultman som tillsammans ritade koncept, utställningsdesign och delar av innehållet i utställningen.

Den bärande rumsliga idén för utställningen var att allt vräktes ut på gatan, fixerades och lyftes in som tryckt matta och nedfällda montrar i golvet. Det skapade en stark effekt av dämpat ljud,  ljus och besökare med sänkta huvuden.

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInEmail to someonePrint this page