PROJECTS | |  ÄLVSTRANDEN
ÄLVSTRANDEN

Under hösten 2005 genomförde Göteborgs kommun ett parallellt uppdrag för utvecklandet av en vision inför detaljplaneringen av södra Älvstranden i centrala Göteborg. Fem lag bjöds in att i samarbete med medborgargrupper utveckla förslag och formge projektskisser för den framtida stadsdelen.

 

Bornstein Lyckefors var genom Andreas Lyckefors och Johan Olsson representerade i Lag Rhizom som också bestod av designteoretiker, ekonomer, socialantrpologer, landskapsarktekter mm. Projektet ställdes ut på Stadsmuseum och låg till grund till det fortsatta arbetet.

 

Under processen genomfördes en serie interdisciplinära utredningsworkshops. Resultatet var en alternativ planeringsmetod för uppbyggandet av det offentliga rummet.

 

 

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInEmail to someonePrint this page