PROJECTS | |  ALINGSÅS KULTURHUS
ALINGSÅS KULTURHUS
Projektet omfattar interiör renovering, ombyggnad och ny inredning av Alingsås Kulturhus.  Bornstein Lyckefors arkitekter AB har ansvarat för gestaltning och planering av ombyggnad och inredning, samt producerat bygglovshandlingar och detaljprojekterade bygghandlingar. Totalt omfattar projektet 2.400 kvadratmeter BTA.
Kulturhuset består idag av Alingsås museum, konsthall och stadsbibliotek, kultursalongen Palladium, ungdomsavdelning, samt tillhörande kontorslokaler.
Uppgiften bestod i att gestalta ett sammanhållet kulturhus, där de olika verksamheterna kan samverka till en upplevd gemensam helhet.Tidigare har kulturhuset varit i princip synonymt med biblioteket som totalt dominerat kulturhusets närvaro i stadsbilden, medan övriga avdelningar kämpade för att för att nå ut till besökare och förbipasserande.
Ombyggnaden markerade på så vis en nystart för ett modernt, kreativt kulturhus med en ny värdegrund; en tillåtande mötesplats som kunde nå ut till fler grupper i samhället än tidigare. Ur värdegrundens beskrivning om en tillåtande plats för skapande, där alla är välkomna, kom liknelsen med en verkstad. En tillåtande plats oöm plats med olika verktyg, för en personlig och unik kulturupplevelse.
Mottot ”mycket snack, mycket verkstad” myntades och blev rättesnöre för arbetsprocessen. Bort med det pretentiösa och tysta och fram med det tillåtande, lekfulla och kreativa.
En viktig del i detta var att rent fysiskt länka samman innehållet i kulturhuset, ett vertikalt tvärsnitt genom byggnaden där kommunikationer markerades i gult och olika funktioner som ”Information”, ”Café” etc markeras med stationer och metallramar i olika kulörer.
Gestaltningen av inredningen hämtar inspiration från verkstadsmiljöernas arbetsstationer för olika ändamål och arbetsprocesser. Avdelningarnas olika stationer markeras med tydliga färger i grönt, gult, rosa och turkosblått, där öar med möbler i liknande kulörer och mönster förstärker helheten. Bort med det neutrala, fram med lekfullheten!
Från helhet till detalj präglas kulturhuset av ett gemensamma tema – verkstad för kultur –  robust, färgglad, lekfull och kreativ, precis som en verkstad ska vara!
Som en del i detta har en stor del av inredningen – till exempel fåtöljer, pallar, bord, diskar och liknande fast inredning  – specialritats för projektet. Samtidigt har en stor del av den tidigare inredningen renoverats och återanvänts.
Fotnot: Museet  och kultursalongen Palladium var ej del av projektet
Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInEmail to someonePrint this page