VINST I ESTLAND
VINST I ESTLAND

Bornstein Lyckefors Arkitekter har tillsammans med MARELD landskapsarkitekter vunnit en allmän internationell arkitekttävling på Dagö i ”svenskstaden” Kärdla, Estland.

Tävlingen handlar om en centrumförnyelse i huvudorten Kärdla och hölls som en del av en större satsning inför firandet av Estlands 100-års jubileum som självständig nation.

I uppgiften ingick en omgestaltning av publika rum och torg med en ny saluhall och ett nytt kulturhus.

Det vinnande förslaget heter ”Kärrdal” som är det svenska namnet på staden Kärdla som grundlades av svenskar på 1500-talet. Förslaget tar avstamp i det naturbeskrivande namnet ”Kärrdal” som urspungsbefolkningen gav platsen, dvs närvaron av vatten, alträd och strandväxter.

De publika rummen har inslag av kärr och våtmark och byggnaderna är gestaltade som lätta transparenta trästrukturer med en stark närhet till omgivande park och skogsmiljö, säger Andreas Lyckefors på Bornstein Lyckefors Arkitekter.

Om Dagö
Hela Dagö är gammal svenskbygd men när Ryssland tog över på 1700-talet flyttades delar av befolkningen och sägs bl.a ha grundat byn Gammelsvenskby i Ukraina. I dag är Dagö och Ösel bl.a. populära turistmål.

Estnisk TV
http://uudised.err.ee/v/eesti/6c7c14cc-01b0-46ce-ab59-5ab61c0f90b6

Estniska Arkitekters förbund EAL
http://www.arhliit.ee/uudised/eal/selgusid-ev100-kardla-voitjad

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInEmail to someonePrint this page