BORNSTEIN LYCKEFORS TÄVLINGSVINST PÅ ARKITEKTEN.SE