BORNSTEIN LYCKEFORS PÅ VIRSERUMS KONSTHALL
BORNSTEIN LYCKEFORS PÅ VIRSERUMS KONSTHALL

Torsby Finnskogscentrum har blivit utvalt till utställningen Nödvändighetens arkitektur på Virserums konsthall. Utställningen är en del av konsthallens TRÄ-triennal, som sedan instiftandet 2004 fokuserat på att lyfta fram träets roll i ett framtida, hållbart samhällsbygge. Virserum ligger i Småland och portarna till Trä 2016 slås upp den 15:e maj.

Mer information finns på Virserums Konsthalls hemsida: http://www.virserumskonsthall.com/tra/

 

Our cultural centre and museum in Torsby, the Finnskog centre, has been selected for the ”Architecture of Necessity” exhibition at Virserum’s Art Museum, Småland, Sweden. The exhibition is part of the art hall’s WOOD triennal, that since its beginnings in 2004 has discussed the role of wood as part of a sustainable future. The exhibition opens on the 15th of May.

More information can be found here: http://www.virserumskonsthall.com/tra/

Share on FacebookTweet about this on TwitterPin on PinterestShare on LinkedInEmail to someonePrint this page